O wolontariacie słów kilka...

O wolontariacie słów kilka...
Photo by Larm Rmah / Unsplash

Próbowaliśmy napisać standardowy (nudny) wstęp o działalności stowarzyszenia, ale zawsze wychodziło coś odstraszającego.

Spróbujemy niestandardowo.

SWM Poznań (klik do danych KRS i statutu) zrzesza ludzi młodych duchem, którzy chcą uczynić coś dobrego potrzebującym w krajach misyjnych, a jednocześnie rozwinąć talenty i doświadczyć wspólnoty.

Więcej info o działalności jest tutaj.


Spotkania? są trzy opcje:

 1. Przyjdź na spotkanie wtorkowe o 19:00 do siedziby w Poznaniu (ul. Pszczelna 20) – herbata za darmo!
 2. Słuchaj podcastu / oglądaj spotkania zamieszczone na stronie swmp.pl – herbata we własnym zakresie!
 3. Punkt 1. i 2. w systemie mieszanym – herbata też w systemie mieszanym.

RODZAJE WOLONTARIUSZY:

 1. OBSERWATOR – pierwsze tygodnie przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu.
 2. AKTYWISTA LOKALNY – nie planuje wyjechać na misje, ale angażuje się w działalność na miejscu.
 3. AKTYWISTA MISYJNY – angażuje się w działania lokalne i myśli o wyjeździe (podanie składamy po roku pełnego zaangażowania).
 4. MISYJNY – obecnie na projekcie kilku- lub kilkunastomiesięcznym za granicą.
 5. POWROTNY(A) – wrócił/a z projektu misyjnego i angażuje się w działania lokalne.
 6. EMERYT – osoby, które angażowały się w wolontariat, ale ze względów życiowych (lub innych) skupiają się na innych aspektach egzystencji. Jesteśmy im wdzięczni za wszelkie dobro i zawsze są mile widziani.

RODZAJE DOBRODZIEJÓW:

 1. ZAPLECZE MODLITEWNE – pierwsza linia wsparcia.
 2. SPONSOR – wsparcie finansowe (osoby i firmy)
 3. PROPAGATOR – wsparcie w mediach społecznościowych i inne sposoby propagowania wolontariatu np. namówić wszystkie koleżanki do subskrybowania newslettera
 4. DARCZYŃCA – wsparcie materialne np. pączki, krzesła, srebra rodowe…