O wolontariacie słów kilka...

O wolontariacie słów kilka...
Photo by Larm Rmah / Unsplash

Próbowaliśmy napisać standardowy (nudny) wstęp o działalności stowarzyszenia, ale zawsze wychodziło coś odstraszającego.

Spróbujemy niestandardowo.

SWM Poznań (klik do danych KRS i statutu) zrzesza ludzi młodych duchem, którzy chcą uczynić coś dobrego potrzebującym w krajach misyjnych (nie trzeba wyjeżdżać), a jednocześnie rozwinąć talenty i doświadczyć wspólnoty.

💡
Jesteśmy oddziałem (SWM Poznań) większej organizacji! Siedziba SWM jest w Krakowie, a oprócz nas funkcjonuje również oddział we Wrocławiu.

Więcej info o działalności jest tutaj.


Jak wygląda zaangażowanie w wolontariat?

💡
Bycie wolontariuszem SWM ma dwa podstawowe aspekty: Formacja osobista i Pomoc potrzebującym w krajach misyjnych.

Formacja osobista odbywa się głównie na spotkaniach środowych i zjazdach ogólnopolskich. Poruszane są tematy związane z rozwojem osobistym, pokonywaniem trudności, rozwojem duchowym, mądrej pomocy potrzebującym - tematyka jest dość szeroka. Na spotkaniach możesz doświadczyć dobrej atmosfery wspólnotowej oraz zdobyć wiedzę i umiejętności do rozwoju na różnych płaszczyznach swojego życia. Dużą pomocą w tym procesie są świadectwa dawane przez ludzi z doświadczeniem misyjnym. Czasami poruszamy tematy z zakresu teologii aby wyprostować zawiłe ścieżki naszego postrzegania Boga i Kościoła oraz tematy związane ze zmieniającym się światem. W sumie... masz być mądry/a i odważny/a!

Pomoc potrzebującym - przybiera różną formę... od promocji naszych zbiórek na projekty misyjne w sieci, przez uczestnictwo w niedzielach misyjnych (zbiórki funduszy na konkretne projekty), aż po wyjazd na projekt misyjny. Nie musisz jechać na misje aby czynić dobro, ale jeśli chcesz, to czeka Cię jeszcze formacja do wyjazdu. Każdy talent i ręce gotowe do pracy są na wagę złota!

💡
Nawet jeśli "nie czujesz tematu" to możesz się u nas rozwijać i uczynić dużo dobrego!

Spotkania? są trzy opcje:

 1. Przyjdź na spotkanie środowe o 19:00 do siedziby w Poznaniu (ul. Pszczelna 20) – herbata za darmo!
 2. Słuchaj podcastu / oglądaj spotkania zamieszczone na stronie swmp.pl – herbata we własnym zakresie!
 3. Punkt 1. i 2. w systemie mieszanym – herbata też w systemie mieszanym.

Dodatkowo organizowane są ogólnopolskie zjazdy miesięczne - link tutaj!


RODZAJE WOLONTARIUSZY:

 1. OBSERWATOR – pierwsze tygodnie przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu.
 2. AKTYWISTA LOKALNY – nie planuje wyjechać na misje, ale angażuje się w działalność na miejscu.
 3. AKTYWISTA MISYJNY – angażuje się w działania lokalne i myśli o wyjeździe (podanie składamy po roku pełnego zaangażowania).
 4. MISYJNY – obecnie na projekcie kilku- lub kilkunastomiesięcznym za granicą.
 5. POWROTNY(A) – wrócił/a z projektu misyjnego i angażuje się w działania lokalne.
 6. EMERYT – osoby, które angażowały się w wolontariat, ale ze względów życiowych (lub innych) skupiają się na innych aspektach egzystencji. Jesteśmy im wdzięczni za wszelkie dobro i zawsze są mile widziani.

RODZAJE DOBRODZIEJÓW:

 1. ZAPLECZE MODLITEWNE – pierwsza linia wsparcia.
 2. SPONSOR – wsparcie finansowe (osoby i firmy)
 3. PROPAGATOR – wsparcie w mediach społecznościowych i inne sposoby propagowania wolontariatu np. namówić wszystkie koleżanki do subskrybowania newslettera
 4. DARCZYŃCA – wsparcie materialne np. pączki, krzesła, srebra rodowe…